Events

Ståle Bryde

Författare och diktare.

Andlighet


Allt är energi


I grund och botten är du en andlig varelse.
Allting är andligt skapat först. På jorden ikläds vi köttet, den fysiska kroppen, och begränsas i andlighet, intelligens och medvetande. 
Känner du idag att du inte är medveten om din egen andlighet är det inte konstigt, du har dina intressen på andra håll.
Det är däremot nödvändigt för ditt välmående att förstå det andliga eftersom den fysiska kroppen formar den andliga kroppen. Det är väsentligt och viktigt för dig eftersom du snart är på väg över till den andliga sfären.


Jordelivet


Vem är jag egentligen?


Jag har personlig erfarenhet och kunskap och vet vem jag är i den parallella världen på andra sidan i andevärlden. Ja, det finns en parallell värld.
Jag vet vad man gör där och vad som händer när en människa lämnar kroppen.

När vi nu lever vår vardag i jordelivet och har den medvetenhet kring det andliga som vi uppnått; har du kvar frågorna om livets mening? 
Varför du egentligen är på jorden?
Vad är egentligen meningen med mitt liv?
Vart är jag på väg?

Till jord skall du åter gå


Evigt liv


I min bok beskriver jag besynnerliga möten och personliga händelser i andevärlden.  Genom min unika kontakt med Skaparen, Gud och Jesus, visar Han mig hur Guds natur  är på en gudomlig, vänskaplig och faderlig nivå. Jesus är personlig och Han delar med sig av många personliga och innerliga tankar kring att vara Skapare över universum och människorna.
Han ger exempel på hur människorna skall leva för att vinna odödlighet och evigt liv. 
Vågar du kliva in i min värld?

© All Rights Reserved.